Algborttagare - Neutralon - 25 liter koncentrat - För professionellt bruk

Nowocoat

1 222 kr 1 299 kr Spara 77 kr

Skatt ingårFrakt beräknas i kassan

Produkt för professionellt bruk.

 

Får endast användas för professionell bekämpning av alger på hårda takytor.

 

Fri från alger med gott samvete    

Som den första och enda danskproducerade algborttagaren har Neutralon® Algefjerner godkänts av det danska Naturvårdsverket. Detta är din garanti för att Neutralon® Algborttagare fungerar som avsett och inte har en oönskad effekt på grundvattnet. 

Testad och godkänd

Neutralon är det enda algborttagaren som godkänts av den danska miljöstyrelsen eftersom den är noggrant testad enligt stränga krav och är den enda produkten som bedömts enligt de senaste biocidkriterierna. 

Biologiskt nedbrytbar
Neutralon är en specialformulerad algborttagare som är baserad på nedbrytbara katjoniska ytaktiva ämnen och algdödande rengöringsmedelsaktiva substanser. Det är biologiskt nedbrytbart, och därför påverkar du inte grundvattnet när du tar bort alger med Neutralon Algefjerner. Eftersom produkten inte innehåller syra och är PH-neutral slipper du missfärgning. Du kan med andra ord säkert använda Neutralon Alg Remover utan att oroa dig för missfärgning på t ex zink- och kopparrännor.

Optimalt i förväg
Anledningen till att vi kan garantera dig en effektiv algborttagare med minimal påverkan på miljön är att vi har färdigblandad Neutralon Algborttagare. Med rätt blandningsförhållande får du den mest optimala produkten att arbeta med – det har vi både den danska Naturvårdsstyrelsen och Institutet för Agroekologi för.

 

Därför endast för professionellt bruk

Får inte användas mot andra skadedjur och inte i högre doser än de som anges i bruksanvisningen. Den koncentrerade produkten får inte tömmas direkt i avloppet. Tvättvatten och överskottslösning får endast ledas till ett avlopp som är anslutet till ett reningsverk. Täck jord runt det behandlade huset vid sprutning för att förhindra att vätskan når markytan.
Förvaras låst och utom räckhåll för barn. Förvaras åtskilt från mat, dryck och foder. Förpackningen får inte återanvändas.

Det finns inget krav på spraycertifikat i samband med borttagning av alger från tak och Neutralon är godkänd för just detta så länge det görs av proffs och bruksanvisningen följs.

Hitta produktbeskrivning och säkerhetsdatablad henne.

 

Neutralon Algefjerner har testats av Institutionen för agroekologi vid Aarhus Universitet, som forskar om samspelet mellan växter, djur, människor och miljö inom agroekosystem. Bedömningen är att Neutralon Algborttagare fungerar effektivt mot algtillväxt.