Användarmanualer och produktdokumentation på finska

Här hittar du användbar information om produkterna och bruksanvisningar på finska. Om du glömmer att använda bruksanvisningen är du varmt välkommen att kontakta oss.

Mullvad och träsk fågelskrämmor:

Du hittar bruksanvisningen för mullvadsskärmarna härifrån.

Ultraljudsskräm för ston, råttor och möss:

Du kan hitta instruktioner för användning av ultraljudsavskräckande medel härifrån.

Vesla golvfärg:

Du kan hitta lärorika färgkartor härifrån.

Du kan hitta den fullständiga bruksanvisningen och informationen härifrån.

Vesla dammbindare och klarlack:

Du kan hitta den fullständiga bruksanvisningen och informationen härifrån.

Ultraljudsavskräckning från olika gnagare:

Du hittar hela användarmanualen och informationsbladet härifrån.