Användarguider på portugisiska och produktdokumentation

Här hittar du användbar information om produkterna och användarguider på portugisiska. Om du saknar en användarguide, kontakta oss gärna.

Mullvads- och träskgrisskrämmor:

Användarhandbok för mullvadsskärmar finns här.

Ultraljudsskräck mot mård, råttor och möss:

Instruktioner för användning av ultraljudsskärmar finns här.

Litet golvljus:

Vägledande färgkartor finns här.

Fullständig användarmanual och datablad finns här.

Vesla Pulver Vesla och klarlack:

Fullständig användarmanual och datablad finns här.

Ultraljudsavskräckning mot olika gnagare:

Komplett bruksanvisning och datablad finns tillgängliga. här.