Tyska användarmanualer och produktdokumentation

Här hittar du användbar information om produkterna och den tyska bruksanvisningen. Om du saknar en användarmanual är du välkommen att kontakta oss.

Mullvads- och myrgrisskrämmare:

Du hittar bruksanvisningen för mullvadssilarna här.

Ultraljudsskräck mot mink, råttor och möss:

Se instruktioner för användning av ultraljudsmonitorer här.

Vesla golvfärg:

Den fullständiga användarmanualen och databladet finns här här.

Du kan hitta korrekta färgkartor här.

Vesla dammbindemedel och klarlack:

Den fullständiga användarmanualen och databladet finns här här.

Ultraljudsavskräckning mot olika gnagare:

Fullständig bruksanvisning och datablad medföljer här.