Användarmanualer och produktdokumentation på franska

Här hittar du användbar information om produkter och användarmanualer på engelska. Om du saknar en bruksanvisning är du välkommen att kontakta oss.

Mullvadsskräcken och myrgrisar:

Användarhandbok för mullvadsskärmar finns här.

Ultraljudsvarning mot mård, råttor och möss:

Instruktioner för användning av ultraljudsskärmar finns tillgängliga här.

Vesla golvmålning:

Vägledande färgkartor finns tillgängliga här.

Fullständig användarmanual och datablad finns tillgängliga här.

Vesla Dammtät Vesla och klarlack:

Fullständig användarmanual och datablad finns tillgängliga här.

Ultraljudsmedel mot olika gnagare:

Fullständig användarhandbok och datablad tillgängligt här.